Çalt tölenýän kazinoda depozit bonuslary ýok

FastPay Casino

Esasy düşünje Çalt tölegli kazino - ähli oýunçylara çalt töleg! Bu kazino bir sebäbe görä peýda boldy. Onlaýn humar oýunlarynyň bir bölümi, humar oýunlary pudagynda tutuş aldaw bilen garşylandy. Emma kezzapçylyk meselesi ýeke-täk kemçilikden daşda. Hasabyň tassyklanylmagyny tassyklamak, 5-7 güne çenli dowam edýär, tölegleriň gijikdirilmegi, kazinonyň düzgünlerinde"duzaklar" - bularyň hemmesini üýtgetmek üçin “Fast Pay Casino” döredildi! Derrew tölegleri, dowamly goldawy we sahy bonuslary almaga mümkinçilik berýär.

Çalt tölegli kazino Dama N.V. hasaba alyş belgisi 152125. Şeýle hem 24 sagat goldaw hyzmaty bar. Telegram kanalynda onuň bilen habarlaşyp bilersiňiz, seslenme formasy, e-poçta salgysy we hasaba alnan ulanyjylar üçin"çalt" aragatnaşyk düwmesi hem bar - bularyň hemmesini FPC web sahypasynda tapyp bilersiňiz.

Döredijiler toparynyň ussatlygy onlaýn kazinolarda tomaşaçylaryň yzygiderli köpelmegi bilen tassyklanýar. Amerikaly we Europeanewropaly oýunçylaryň sany barha köpelýär. Şol sebäpli kazino web sahypasy dünýäniň 18 dilinde bar.

Kazino git

Hasaba alyş we barlamak

18 ýaşyndaka, oýun hasaby hasaba alnyp bilner. Dünýäniň islendik ýerinden gelen oýunçylar, ýerleşýän ýurdunda şeýle çärelere ýol berilse, “Fastpay” humar oýunlaryndan peýdalanyp bilerler.

FastPay kazinosynda hasap açmak aňsat. Munuň üçin sahypadaky"hasaba alyş" düwmesine basmaly ýa-da sahypa aşak düşmeli - hasaba alyş görnüşine girýäris.

Hasaba alyş prosedurasy ýönekeý we adaty zatlary öz içine alýar:

FastPay

 • e-poçta;
 • parol;
 • ulanylýan esasy walýuta (dürli walýuta we kriptografik walýuta bilen birnäçe gapjyk bolup biler);
 • telefon belgisi.

Möhüm! Ilki bilen şertler, gizlinlik syýasaty bilen tanyşmaly we formadaky"registrasiýa" düwmesine basmazdan ozal degişli gutujygy belläň.

Oýun hasabyňyzy işjeňleşdirmek üçin görkezilen e-poçta salgysyna iberiler. Oňa basmaly we kazino web sahypasyna girmeli. Ondan soň hasabyň degişli bölüminde şahsy maglumatlary bermek maslahat berilýär: familiýa, familiýa, doglan senesi, jyns, ýurt, şäher, salgy we poçta kody. Diňe ýakymsyz ýagdaýlardan gaça durmak üçin hakyky maglumatlary doldurmaly. Hyzmat administrasiýasy bu maglumatlary islän wagtyňyz barlap biler.

Belki, geljekde barlamak prosedurasyndan geçmeli bolarsyňyz. Specialörite ýagdaýlarda ýa-da yzyna almagyň mukdary bellenilen çäkden köp bolsa amala aşyrylýar. Playersörite ýagdaýlar, oýunçynyň nädogry oýnamakdan ýa-da köp hasaplamakdan şübhelenmegi: humarly oýunlaryň stili ýa-da IP adresi hemişe üýtgeýär. Barlamak prosesi resminamalaryň suratlaryny ýüklemekden ybarat: milli pasport ýa-da şahsyýetnama, hasaba alyş üçin täze peýdaly töleg we töleg ulgamy kartasynyň suraty ýa-da suraty.

Hyzmatda hasaba durmak bilen, täze gelen adam onlaýn kazinoda geçirilen mahabatlara girip biler.

Bonus mahabaty

“Fast Pay Casino” üçin oýunçylara wepalylyk möhüm ähmiýete eýe. Täze doglan çagalar üçin bonus programmalary kazinoda hemişe işleýär.

Kazino git

Ilki bilen goýum mukdary 100% (100 ýewro/dollara çenli bonus (ýa-da şoňa meňzeş başga bir walýuta) + 100 mugt aýlaw). Bu mahabat, başlangyç bankyny köpeltmäge mümkinçiligi bolan täze oýunçylar üçin. Emma birnäçe düzgün bar:

 • 20 USD/EUR, 0.002 BTC, 0.05 ETH, 0.096 BCH, 0.4 LTC, 8800 DOGE;
 • bonus koduny ulanman ilkinji goýumyňyzy goýuň;
 • wagon, bonus mukdarynyň 50x;
 • nagt pul baýraklarynyň mukdaryna çäklendirme ýok;
 • 5 günüň içinde hersi 20 üçin 100 mugt aýlaw berilýär.

Kazino, her bir gyzyklanýan oýunçy üçin aýratyn VIP programmasy bilen üpjün edýär, ony"Promo" bölüminde web sahypasynda tapyp bilersiňiz.

Fastpay-da şenbe günleri elýeterli goýum bonuslary ýok bar. Möhüm bellik: 2-nji VIP derejeli oýunçylar şeýle bonus üçin ýüz tutup bilerler. Möhüm şert, oýunçynyň bonus berlen gününden 6 gün öň iň az mukdarda pul ýygnamalydyr. 100 ýewro ýa-da beýleki walýutalarda ekwiwalent: 100 USD, 0.01 BTC, 0.25 ETH, 0,5 BCH, 1.9 LTC, 44.000 DOGE.

Diňe ýekşenbe güni Moskwa wagty (00:00 UTC) bilen 23:59 UTC (02:59 Şenbe - Moskwa wagty) arasynda goýlan jedeller göz öňünde tutulýar.

FastPay Casino

innseňişler derejesi boýunça üýtgeýär:

 • 2-nji dereje: 15 mugt aýlaw, ýeňiş, 50x wager;
 • 3-nji dereje: 25 mugt aýlaw, ýeňiş, 45x wager;
 • 4-nji dereje: 35 mugt aýlaw, ýeňiş, 40x wager;
 • 5 dereje: 45 mugt aýlaw, ýeňiş, 35x wager;
 • 6-njy dereje: 55 mugt aýlaw, ýeňiş, 30x wager;
 • 7 dereje: 75 mugt aýlaw, ýeňiş, 25x wager;
 • 8-nji dereje: 100 mugt aýlaw, ýeňiş, 20x wager;
 • 9-njy dereje: 150 mugt aýlaw, ýeňiş, 20x wager;
 • 10-njy dereje: 500 mugt aýlaw, ýeňiş, 10x wager.

Bu iň ýokary çäklerden geçen ýeňişler ýaryşyň ahyrynda ýatyrylar.

Oýunlar we üpjün edijiler

“Çalt tölegli kazino” katalogynda köp sanly oýun bar: Amatic, BTG, BGaming, Booming, EGT, ELK, EvoPlay, Belatra, Blueprint, Endorphina, Fantasma, Fugaso, Old skool, All41 Studios, Playson , Rabcat we beýleki üpjün edijiler.

Häzirki wagtda kazinoda köne ýa-da köne oýunlar ýok. Kitaphana täze dilerler we oýunlar bilen yzygiderli täzelenýär. Kazino diňe häzirki zaman 3D animasiýa tehnologiýasy bilen iň täze programma üpjünçiligini ulanýar.

“Fast Pay Casino” diňe bir awtoulag enjamlaryna däl-de, eýsem beýleki humar oýunlary bilen hem öz setirini doldurýar. Mysal üçin, dürli rulet, blackjack we bakkarat bilen kategoriýalar bar. Bu oýunlaryň görnüşi we çäkleri tablisa görä üýtgeýär.

Maliýe amallary

“Fast Pay Casino” töwereginde giň maliýe infrastrukturasyny döretdi. Şeýlelik bilen, kazino meşhur töleg ulgamlary, walýutalar we kriptografikalar bilen işleýär. Şeýlelik bilen, “Visa”, “Mastercard” we “Maestro” kartoçkalaryny ulanyp, oýun balansyňyzy dolduryp bilersiňiz. Elektron gapjyklar bar: Webmoney Ecopayz, Neteller, Skrill, Muchbetter, Mifinity, Çalt geçiriş, EcoVoucher, Neosurf. Elbetde, kriptografik walýutalar: Bitcoin, Bitcoin cash, Ethereum, Litecoin, DOGEcoin, Tether.

Pul çykarmak ýokarda görkezilen hyzmatlaryň 13-sinde bar. Goýum çäkleri 10-dan 4000 ýewro ýa-da dollara çenli, cryptocurrency - iň ýokary mukdarda çäklendirme ýok. Çekişler 20 dollar/ýewro, 0.01 bitkoin, litekoin ýa-da efir, dogecoin müňden we 20-den başlap bolýar.

serviceshli hyzmatlardan diýen ýaly çykmagyň möhleti bir minutdan 2 sagada çenli - bu şuňa meňzeş onlaýn kazino hyzmatlarynyň arasynda gazanylan serişdeleri iň çalt we kepillendirilen yzyna almak.

Kazino git